Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών σας. Με κλικ σε οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτή τη σελίδα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να θέσουμε τα cookies.

Greece

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αγαπητοί χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών της ZOETIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, Φραγκοκκλησιάς 7, Τ.Κ. 151 25.

Η ZOETIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής «Zoetis») διαχειρίζεται το δικτυακό τόπο www.zoetis.gr. Κατά τη διαχείριση του δικτυακού τόπου, η Zoetis συλλέγει διαδικασίες και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να καταστήσει το δικτυακό τόπο και τις συναφείς υπηρεσίες διαθέσιμες προς εσάς, καθώς και να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες ανησυχίες των χρηστών. Η επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών εξυπηρετεί πάντα τον εν λόγω επιδιωκόμενο σκοπό.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Πληροφορίες που συλλέγουμε από τους επισκέπτες και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η Zoetis συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται και με βάσιμη αιτιολογία και για τους σκοπούς: σχεδιασμού περιεχομένου για την εξατομικευμένη προσαρμογή των προσφορών και παρουσιάσεων, αποθήκευσης και αλλαγής της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Zoetis και υμών ως χρηστών του www.zoetis.gr δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, ή στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση και τη χρέωση όσον αφορά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών (δεδομένα χρήσης και χρέωσης). Επιπλέον, η Zoetis συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες στο www.zoetis.gr, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα, να λάβει ειδοποιήσεις σχετικά με τις παρενέργειες των προϊόντων της Zoetis, να παράσχει πληροφορίες για τα προϊόντα ή, στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων κάθε είδους μέσω του www.zoetis.gr, προκειμένου να επεξεργαστεί τις αιτήσεις. Η παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου της Zoetis αποτελεί έναν τρόπο παροχής πληροφοριών, καθώς αυτό διαβιβάζεται με βάση την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων του παραγγελιοδόχου. Αν έχετε εγγραφεί και λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της Zoetis, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία η Zoetis συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί, είναι προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Στην οθόνη εγγραφής, προσδιορίζουμε με σαφήνεια ποιες πληροφορίες απαιτούνται για την εγγραφή και ποιες πληροφορίες είναι προαιρετικές και μπορούν να παρασχεθούν κατά την κρίση σας. Επιπλέον, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες εντοπισμού μέσω cookies ή άλλου τρόπου, όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, το όνομα του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για πλοήγηση στο διαδίκτυο, ο δικτυακός τόπο από τον οποίο μας επισκέπτεστε, η ιστοσελίδα που επισκέπτεστε και η ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της επίσκεψής σας στον δικτυακό τόπο. Αυτή η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων προορίζεται για την τεχνική υλοποίηση της επίσκεψής σας στο δικτυακό τόπο και το σχεδιασμό του www.zoetis.gr με γνώμονα τη ζήτηση.

Κοινή χρήση με τρίτους και μεταφορά σε άλλες χώρες

Κατά τη χρήση του www.zoetis.gr, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού με αντιπροσώπους τρίτων, πωλητές ή επιχειρηματικούς εταίρους που μπορεί να βρίσκονται είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, της οποίας η νομοθεσία δεν είναι ανάλογη με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Απαιτούμε από τις εν λόγω εταιρείες να συμμορφώνονται με τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας, να περιορίζουν την πρόσβασή τους στα προσωπικά δεδομένα στο ελάχιστο απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να μη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση για σκοπούς άλλους από την εκπλήρωση των καθηκόντων τους προς εμάς. Η Zoetis εγγυάται ότι θα εξασφαλιστεί επίπεδο προστασίας δεδομένων και ασφάλειας δεδομένων παρεμφερές με αυτό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα μέσω κατάλληλων τεχνικών μέτρων, πολιτικών και κανόνων ασφαλείας, συμβατικών υποχρεώσεων, οργανωτικών μέτρων εφαρμοζόμενων από την Zoetis και αν κρίνεται απαραίτητο θα συνάπτονται αντίστοιχες συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων με βάση τις πρότυπες ρήτρες της ΕΕ.

Χρήση cookie και άλλων συστημάτων εντοπισμού

Τα cookies, τα αρχεία καταγραφής και οι ετικέτες εικονοστοιχείων (web beacons) είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους της Zoetis για τον εντοπισμό ενός χρήστη, καθώς ο χρήστης μετακινείται από τον έναν δικτυακό τόπο στον άλλο. Το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε μας επιτρέπει να τοποθετούμε ορισμένες πληροφορίες (αναγνωριστικά βασισμένα σε περιόδους σύνδεσης και/ή μόνιμα cookies) στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας, που ταυτοποιούν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies για να προσωποποιήσουμε τους δικτυακούς τόπους μας και να παρακολουθήσουμε τη χρήση που κάνετε σε άλλους δικτυακούς τόπους της Zoetis

Το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σας επιτρέπει να ελέγχετε αν θα δεχθείτε τα cookies, αν θα απορρίψετε τα cookies ή αν θα λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που θα σας αποστέλλεται ένα cookie. Αν το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι δικτυακοί τόποι που απαιτούν ενεργοποίηση των cookies δεν θα σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέψετε στο δικτυακό τόπο και ενδέχεται να χαθούν ορισμένες λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Το πεδίο βοήθειας του προγράμματος πλοήγησής σας θα σας καθοδηγήσει ώστε να αποτρέψετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας από το να αποδέχεται τα cookies.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνάπτουμε σύμβαση με τρίτους για την τοποθέτηση cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία μαζί μας, η οποία τα υποχρεώνει να τηρούν την πολιτική απορρήτου μας. Όταν τα στοιχεία που λαμβάνονται από τρίτους σχετίζονται με τα δεδομένα σας, τα αντιμετωπίζουμε ως προσωπικά δεδομένα.

Παρόλο που τα cookies στην πραγματικότητα δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, αν μας δώσατε πληροφορίες σχετικά με εσάς, μπορούμε να συσχετίσουμε τα στοιχεία εγγραφής σας με cookies ή άλλα μέσα εντοπισμού τα οποία τοποθετεί ο δικτυακός τόπος μας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η σύνδεση ενός cookie με τα δεδομένα εγγραφής μας επιτρέπει να προσφέρουμε αυξημένη εξατομίκευση και λειτουργικότητα. Χωρίς cookies, αυτή η λειτουργική δυνατότητα δεν θα ήταν δυνατή.

Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν cookies στους δικτυακούς τόπους μας (για παράδειγμα, συνδέσμους με επιχειρηματικούς εταίρους). Δεν επιθυμούμε οι επιχειρηματικοί μας εταίροι να χρησιμοποιούν cookies για να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των πελατών μας μόλις αυτοί εξέρχονται από τους δικτυακούς τόπους μας. Ωστόσο, ενδέχεται να μην έχουμε πλήρη έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρηματικοί μας εταίροι μπορούν να χρησιμοποιούν τα cookies στους δικτυακούς τόπους μας. Αν αντιληφθείτε ότι ένας επιχειρηματικός εταίρος της Zoetis τοποθετεί ένα ανεπιθύμητο cookie στο σκληρό σας δίσκο, επικοινωνήστε με την Zoetis για να μας βοηθήσετε στην επίλυση του προβλήματος.

Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα συστήματα εντοπισμού όπως ετικέτες εικονοστοιχείων. Οι ετικέτες εικονοστοιχείων, που ορισμένες φορές ονομάζονται Web beacons, έχουν παρόμοια λειτουργία με ένα cookie. Αλλά λόγω του ασήμαντου μεγέθους τους, δεν είναι ορατές, ωστόσο, χρησιμοποιούνται για να διαβιβάσουν συγκεκριμένες πληροφορίες στους διακομιστές μας με σκοπό να εξατομικεύσουν τους δικτυακούς τόπους μας και να εντοπίσουν τη χρήση που κάνετε σε άλλους δικτυακούς τόπους της Zoetis.

Περισσότερες πληροφορίες στο πεδίο Πολιτική για τα Cookies http://www.zoetis.gr/cookie-policy.aspx

Οι επιλογές απορρήτου σας

Μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά/διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Zoetis και τρίτους που συνεργάζονται με την Zoetis, εγγραφόμενοι στη σχετική υπηρεσία και με τη συγκατάθεσή σας για κάθε υπηρεσία στην οποία επιλέγετε να εγγραφείτε. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη του ενημερωτικού/διαφημιστικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν παρέχετε τις πληροφορίες ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή που περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα που σας αποστέλλουμε. Η Zoetis θα σας διαγράψει από το σχετικό ενημερωτικό δελτίο ή άλλα προγράμματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ενημέρωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και επικοινωνία με την Zoetis

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για (i) να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, (ii) να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα συστήματά μας, (iii) να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και (iv) να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις επαφές μάρκετινγκ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@zoetis.com ή μέσω επιστολής στην έδρα της επιχείρησής μας ZOETIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Φραγκοκκλησιάς 7, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής ή, αν είναι δυνατό, μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό σας προκειμένου να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας. (Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω του privacy@zoetis.com.)

Υποβολή καταγγελίας

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Zoetis στην ακόλουθη αρμόδια εποπτική αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1–3
Τ.Κ. 115 23
Αθήνα

ZOETIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δήλωση περί απορρήτου, ενημερώθηκε τον Ιανουάριο του 2018

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ZOETIS HELLAS S.A.
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 7
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
210-679-1900
Infogr@zoetis.com

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης
(+30) 210-6791908 -Ώρες γραφείου
(+30) 697 3234934 -24ωρη γραμμή