Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών σας. Με κλικ σε οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτή τη σελίδα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να θέσουμε τα cookies.

Greece

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Zoetis, πιστεύουμε ότι το πάθος για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και η ικανότητα να ακούμε τους πελάτες είναι απαραίτητα στοιχεία για να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο. Οι στρατηγικές συνεργασίες που συνάπτουμε είναι ένας βασικός τρόπος με τον οποίο κατανοούμε καλύτερα τις απαιτήσεις του κτηνιατρικού τομέα, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών.

Έχοντας εδραιώσει έναν αριθμό συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κτηνιατρικά νοσοκομεία σε παγκόσμιο επίπεδο  και συμμετέχοντας ενεργά σε αυτές τις συμμαχίες, θέτουμε στο επίκεντρο των στόχων μας τους ακόλουθους τρεις βασικούς τομείς:

  • Ερευνητικές συνεργασίες σε όλες τις σημαντικές περιοχές του κόσμου
  • Νέα ερευνητικά μοντέλα μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες με κορυφαίους, διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς
  • Εντοπισμός και ταχεία ανταπόκριση νέων και επανεμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων και πρωτοβουλίες συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας τροφίμων

Σε συνεργασία με τους συνεταίρους μας, προσπαθούμε επίσης να υποστηρίξουμε το επάγγελμα του κτηνιάτρου σε αναπτυσσόμενες αγορές  ανεβάζοντας το επίπεδο της κτηνιατρικής πρακτικής και της ζωικής παραγωγής..

Ανοικτό μοντέλο καινοτομίας

Κατανοούμε ότι οι συνεργασίες είναι ουσιώδεις για την ανάπτυξη και την προσφορά μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Καμία εταιρεία, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει τη δυνατότητα να επιτύχει μόνη της στο ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο των φαρμακευτικών προϊόντων  και εμβολίων. Πιστεύουμε ότι με τη δική μας ειδίκευση, αλλά και με τα ταλέντα και τις ικανότητες των συνεργατών μας, μπορούμε να προάγουμε την επιστήμη και μαζί, να ηγηθούμε στη δημιουργία ενός υγιέστερου κόσμου.

Για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την κοινή ανάληψη κινδύνου και την αξιοποίηση της καινοτομίας της επιστήμης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με συνεργάτες που συμπληρώνουν τις δικές μας δεξιότητες και τεχνολογίες. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να συνεργαζόμαστε με διάφορα ιδρύματα και χώρες για να κατευθύνουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο μέσω της έγκρισης νέων καινοτόμων προϊόντων ,  την προμήθεια και τη διανομή τους σε αγορές σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεργασίες ωφελούν τις δικές μας προσπάθειες καινοτομίας, καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση στις καλύτερες τεχνολογίες και τους καλύτερους ειδικούς από όλον τον κόσμο, έτσι ώστε να είμαστε οι πρώτοι στη γνώση και την τροφοδοσία της αγοράς με νέα προϊόντα για την υγεία των ζώων. Μαζί με συνεργάτες που έχουν τις ίδιες αξίες με εμάς και προφέρουν πρωτοποριακά επιχειρηματικά μοντέλα, εργαζόμαστε για να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες, νέα ερευνητικά μοντέλα και αντιγόνα για νέα και επανεμφανιζόμενα νοσήματα, που συμπληρώνουν τα κενά στις σειρές των προϊόντων μας.