Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών σας. Με κλικ σε οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτή τη σελίδα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να θέσουμε τα cookies.

Greece

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W

A

ADVOCIN inj.sol 2,5%

ALPHAMUNE G 20

ALZANE

AMPICLOX LC

ANTIROBE cap 75 mg

ANTOROBE cap 150 mg

ANTIROBE cap 300 mg

APOQUEL 3,6 mg

APOQUEL 5,4 mg

APOQUEL 16 mg

Aurofac 100 Granular

AVATEC150 G

B

BANMINTH paste για γάτες

BANMINTH paste για σκύλους

BRONCHI-SHIELD

C

CAZITEL PLUS

CERENIA inj. sol.

CERENIA tabs 16 mg

CERENIA tabs 24mg

CERENIA tabs 60 mg

CERENIA tabs 160 mg

CIDR

CIDR OVIS

CLAMOXYL SoL Po

CLAMOXYL LA

CONVENIA

COVEXIN 8

COVEXIN 8A

COVEXIN 10

Cycostat 66 G

CYDECTIN inj. sol. 2% LA για πρόβατα

CYDECTIN 0,1% oral susp. για πρόβατα

Cygro 10 G

CYTOPOINT 10mg

CYTOPOINT 20mg

CYTOPOINT 30mg

CYTOPOINT 40mg

D

DECCOX 6%

DECTOMAX inj. sol. 1%

DEPO-MEDROL

DINOLYTIC

DORBENE VET

DOSALID tabs 1200 mg

DOSALID tabs 300 mg

DRAXXIN 100

DRAXXIN 25

DURAMUNE DAPPi L

DURAMUNE DAPPi LC

DURAMUNE Puppy DP C

 

E

ELIMINALL SPOT-ON CATS

ELIMINALL SPOT-ON DOGS 2-10 kg

ELIMINALL SPOT-ON DOGS 10-20 kg

ELIMINALL SPOT-ON DOGS 20-40 kg

ELIMINALL SPOT-ON DOGS 40-60 kg

ELIMINALL SPRAY 100 ml

ELIMINALL SPRAY 250 ml

ELIMINALL SPRAY 500 ml

EQUSET oral gel

EQUIP WNV

EXCENEL FLUID

EXCENEL SS

F

FEL-O-VAX IV

FEL-O-VAX PCT

FEVAXYN PENTOFEL

FEVAXYN QUARTIFEL

G

GLETVAX 6

I

IMPROVAC

K

KETASET

L

LACTOVAC C

LINCOMIX premix

LINCO-SPECTIN inj. sol.

LINCO-SPECTIN 100 Sol Po

LINCO-SPECTIN Premix

M

MAGNACORT tabs

MODERIN tabs

N

NAXCEL-100mg.ml

NAXCEL-200mg.ml

Neo-TM Sol Po

NISOCLA MIX 70%

O

ORBENIN DC

ORBENIN LA

ORBESEAL DC

P

PALLADIA tabs 10 mg

PALLADIA tabs 15 mg

PALLADIA tabs 50 mg

PATHOZONE 100

PATHOZONE

PET CALCIUM tabs

PET VITAMIN tabs

POULVAC BURSA PLUS

POULVAC BURSINE-2

POULVAC E.COLI

Poulvac IB QX

POULVAC ND HITCHNER B2

POULVAC IB MM ARK


POULVAC IB PRIMER

POULVAC ND LASOTA


POULVAC TRT

PRIMUCELL FIP

PROMERIS cat S

PROMERIS cat L 

PROMERIS DOG S

PROMERIS dog M

PROMERIS DOG ML

PROMERIS dog L

PROMERIS DOG XL 

R

RIMADYL inj. sol.

RIMADYL cattle

RIMADYL Μασώμενα Δισκία 20 mg

RIMADYL Μασώμενα Δισκία 50 mg

RIMADYL Μασώμενα Δισκία 100 mg

ROBENZ 66 G

S

SALINOMAX 120 G

Simparica 5 mg

Simparica 10 mg

Simparica 20 mg

Simparica 40 mg

Simparica 80 mg

Simparica 120 mg

STRONGHOLD 15 mg

STRONGHOLD 30 mg

STRONGHOLD 45 mg

STRONGHOLD 60 mg

STRONGHOLD 120 mg

STRONGHOLD 240 mg

SUVAXYN Aujeszky 783 O/W

SUXAXYN CIRCO + MH RTU

SUVAXYN M.HYO

SUVAXYN MH-ONE

SUVAXYN M.hyo – Parasuis  

SUVAXYN PARVO/E

SUVAXYN PCV

SUVAXYN PRRS MLV

SYNULOX LC

SYNULOX RTU inj. sol.

SYNULOX Palatable Drops

SYNULOX Palatable Tablets 50mg

SYNULOX Palatable Tablets 250mg

SYNULOX Palatable Tablets 500mg

T

ΤERRAMYCIN - 100 inj. sol.

TM LA inj. sol.

TERRAMYCIN-20% Sol Po

TERRAMYCIN 75,5% Sol Po

TETRA-DELTA

TM Sol Po

TM-POLYMYXIN αλοιφή

TERRAMYCIN spray

TROCOXIL 6 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους

TROCOXIL 20 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους

TROCOXIL 30 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους

TROCOXIL 75 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους

TROCOXIL 95 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους

TruScient

V

VANGUARD 7

VANGUARD CPV

VANGUARD-R

VERSICAN PLUS L4

VERSICAN PLUS DHP

VERSICAN PLUS DHPPi

VERSICAN PLUS DHPPiL4R

VERSICAN PLUS DP

VERSIFEL FeLV

VERSIGUARD RABIES

VMP